2 Samuel 15:33

DSV(i) 33 En David zeide tot hem: Zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn;