2 John 1:13

DSV(i) 13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.