1 Thessalonians 1:2

DSV(i) 2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;