1 Samuel 1:25

DSV(i) 25 En zij slachtten een var; alzo brachten zij het kind tot Eli.