1 Samuel 17:15

DSV(i) 15 Doch David ging henen, en kwam weder van Saul, om zijns vaders schapen te weiden te Bethlehem.