1 Samuel 14:25

DSV(i) 25 En het ganse volk kwam in een woud; en daar was honig op het veld.
Reformed Dating