1 Samuel 10:13

DSV(i) 13 Toen hij nu voleind had te profeteren, zo kwam hij op de hoogte.