1 Peter 4:8

DSV(i) 8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.