1 Peter 1:19

DSV(i) 19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;