1 Kings 12:26

DSV(i) 26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.