1 Corinthians 7:20

DSV(i) 20 Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is.