1 Chronicles 9:10

DSV(i) 10 Van de priesteren nu, Jedaja, en Jojarib, en Jachin,