1 Chronicles 6:30

DSV(i) 30 Zijn zoon Simea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asaja.