1 Chronicles 4:16

DSV(i) 16 En de kinderen van Jehalelel waren Zif en Zifa, Thirea en Asareel.