1 Chronicles 22:1

DSV(i) 1 En David zeide: Hier zal het huis Gods des HEEREN zijn, en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn.
Reformed Dating