1 Chronicles 16:18

DSV(i) 18 Zeggende: Ik zal u het land Kanaän geven, een snoer van ulieder erfdeel;