1 Chronicles 12:28

DSV(i) 28 En Zadok was een jongeling, een kloek held; en uit zijns vaders huis waren twee en twintig oversten;