Song of Songs 1:15

Croatian(i) 15 - Gle, kako si lijepa, prijateljice moja, gle, kako si lijepa, imaš oči kao golubica.