Song of Songs 1:13

Croatian(i) 13 Dragi mi je moj stručak smirne što mi među grudima počiva.