Romans 16:3-16

Croatian(i) 3 Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu. 4 Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana. 5 Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista. 6 Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas. 7 Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu. 8 Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu. 9 Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha. 10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove. 11 Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu. 12 Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu. 13 Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju. 14 Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima. 15 Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima. 16 Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.