Psalms 98:5

Croatian(i) 5 Zapjevajte Jahvi uz citaru, uz citaru i uza zvuke harfe;