Psalms 94:14

Croatian(i) 14 Jer neće Jahve odbaciti naroda svojega i svoje baštine neće napustiti;