Psalms 62:5-8

Croatian(i) 5 Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju. 6 Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. 7 Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati. 8 U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utočište.