Psalms 37:33

Croatian(i) 33 Jahve ga neće ostaviti u njegovoj vlasti i neće dopustiti da ga na sudu osude. $KOF