Psalms 119:26

Croatian(i) 26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.