Psalms 118

Croatian(i) 1 Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova! 2 Neka rekne dom Izraelov: "Vječna je ljubav njegova!" 3 Neka rekne dom Aronov: "Vječna je ljubav njegova!" 4 Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vječna je ljubav njegova!" 5 Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi. 6 Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može? 7 Jahve je sa mnom, pomoć moja, i zbunjene gledam dušmane. 8 Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u čovjeka. 9 Bolje se Jahvi uteći nego se uzdat' u mogućnike. 10 Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih. 11 Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih. 12 Opkoliše me poput pčela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih. 13 Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože. 14 Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj. 15 Čuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica, 16 Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica! 17 Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Jahvina. 18 Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. 19 Otvorite mi širom vrata pravde: ući ću, Jahvi zahvalit'! 20 "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!" 21 Zahvalit ću ti što si me uslišio i moj postao spasitelj. 22 Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. 23 Jahvino je to djelo: kakvo čudo u očima našim! 24 Ovo je dan što ga učini Jahve: kličimo i radujmo se njemu! 25 O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreću nam daj! 26 Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina! 27 Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s grančicama u ruci sve do rogova žrtvenika. 28 Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem. 29 Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!