Psalms 116:11

Croatian(i) 11 U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!"