Psalms 111:6

Croatian(i) 6 Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana. $MEM