Psalms 109:3

Croatian(i) 3 riječima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju.