Psalms 109:22

Croatian(i) 22 Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni.