Psalms 107:31

Croatian(i) 31 Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!