Psalms 106:25-48

Croatian(i) 25 Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Jahvina. 26 Zakle se tada podignutom rukom: sve će ih pokosit' u pustinji, 27 potomstvo njino međ' narode razbacat', njih razasut' po zemljama. 28 Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih. 29 Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci. 30 Al' se Pinhas diže, sud izvrši i pošasti nesta tada. 31 U zasluge to mu uđe u sva pokoljenja dovijeka. 32 Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih, 33 jer mu duh već ogorčiše, nesmotrenu riječ izusti. 34 I ne istrijebiše naroda za koje im Jahve bješe naredio. 35 S poganima miješahu se, naučiše djela njina. 36 Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka. 37 Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima. 38 Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana, 39 djelima se svojim uprljaše, učiniše preljub svojim nedjelima. 40 Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština. 41 Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini. 42 Mučili ih neprijatelji i tlačili rukom svojom. 43 Prečesto ih izbavljaše, al' ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja. 44 On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu 45 i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome. 46 Učini da nađu milost u onih što ih bjehu zarobili. 47 Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo. 48 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: "Amen! Aleluja!"