Psalms 106:18

Croatian(i) 18 Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga.