Proverbs 8:22-30

Croatian(i) 22 Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; 23 oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. 24 Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. 25 Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. 26 Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; 27 kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. 28 Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina; 29 kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji, 30 bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme: