Proverbs 3:18

Croatian(i) 18 Životno je drvo onima koji se nje drže i sretan je onaj tko je zadrži.