Proverbs 2:2

Croatian(i) 2 i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru;