Proverbs 25:2

Croatian(i) 2 Slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je.