Proverbs 22:16

Croatian(i) 16 Tko tlači siromaha, taj mu koristi; tko daje bogatašu, samo mu šteti.