Proverbs 15:11

Croatian(i) 11 I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.