Proverbs 14:35

Croatian(i) 35 Kralju je mio razborit sluga, a na sramotna se srdi.