Proverbs 10:17

Croatian(i) 17 Tko se naputka drži, na putu je života, a zabluđuje tko se na ukor ne osvrće.