Numbers 31:15-17

Croatian(i) 15 Reče im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! 16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu. 17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!