Numbers 26:56

Croatian(i) 56 Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."