Nehemiah 7:60

Croatian(i) 60 Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.