Micah 1:15

Croatian(i) 15 Još ću ti dovesti osvajača, stanovnice mareška, stići će do Adulama slava Izraelova.