Matthew 27:30

Croatian(i) 30 Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.