Matthew 15:39

Croatian(i) 39 Tada otpusti mnoštvo, uđe u lađu i ode u kraj magadanski.