Leviticus 26:11

Croatian(i) 11 Među vama ću postaviti svoje Prebivalište i neću vas odbaciti;