Leviticus 21:22

Croatian(i) 22 Može blagovati hranu svoga Boga i od žrtava presvetih, i svetih,