Leviticus 19:30

Croatian(i) 30 Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve!